E-mail start onteigeningsprocedure

Date: Wed, 24 Nov 1999 11:14:15 +0100
From: Thea Ijzereef
Subject: Amstel 134-136/Paardenstraat 2
To: pvamstel@dds.nl
Aan de gebruikers van Amstel 134-136/Paardenstraat 2.

Geachte mevrouw, mijnheer,

per brief aan bovengenoemd adres heb ik u op 9 november op de hoogte willen stellen van de laatste ontwikkeling rond het pand Amstel 134-136/Paardenstraat 2. Deze brief kwam echter via de PTT retour: "geadresseerde vertrokken". Ik hoop dat het bericht u langs deze weg wel bereikt. Het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam heeft op 22 oktober 1999 besloten een onteigening te starten voor genoemd pand. Dit lijkt namelijk op dit moment de enige mogelijkheid om het pand, in elk geval binnen afzienbare tijd, van de ondergang te redden. Het is de bedoeling tijdens de onteigeningsprocedure een restauratieplan te maken, waarbij nog verschillende varianten mogelijk zijn, en te zoeken naar een geschikte partij, die het plan kan gaan uitvoeren. Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben ge´nformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd bellen (552.****) of mailen.

Hoogachtend, Thea IJzereef