E-mail van GroenLinks

Date: Thu, 18 Nov 1999 15:51:29 +0100
From: "Hofmeijer, Herma"
Reply-To: "Hofmeijer, Herma"
Subject: brief d.d.2 november 1999
To: "'Pvamstel@dds.nl'"

Geachte bezetters van het Paard van Aemstel,

Dank voor jullie brief van 2 november jongstleden. Naar aanleiding daarvan het volgende: Ik heb begrepen dat in het college is besloten tot onteigening van jullie pand over te gaan, maar dat daarover nog wel het een en ander te doen is, vooral in verband met het feit dat de eigendom van het pand betwist wordt. Verder heb ik begrepen dat in de vergadering van 2 december in de cie BWE-binnenstad een stand van zaken rond jullie pand geagendeerd wordt. Ik heb de stukken nog niet ontvangen voor die vergadering (die komen in principe morgen bij mij aan). Ik zal in die vergadering aandringen op zorgvuldige berekening van de mogelijkheden om tenminste ten dele sociale huur in het pand tot stand te brengen, maar ben me ervan bewust dat dat niet ten koste van alles kan. Immers: er moet heel erg veel aan het pand gebeuren, dat zal heel erg veel geld kosten en dat moet ergens uit betaald worden. Daar zijn wel mogelijkheden, maar niet tot in het oneindige. En een van die mogelijkheden is mijns inziens een mix van sociaal en vrije sector, waardoor de meer vermogende toekomstige bewoners in feite mee betalen aan de goedkopere woningen. Jullie suggestie om het "potje" van 100 miljoen monumentengeld hiervoor te gebruiken kan niet, heb ik me laten vertellen: dit geld is voorzover het naar Amsterdam gaat al belegd met andere restauraties. Kortom, ik vind jullie inzet sympathiek, denk dat er ook wel mogelijkheden zijn om daaraan tegemoet te komen, maar verwacht niet dat dat volledig zal kunnen. Mochten jullie me hierover nog verder willen spreken, dan ben ik ook telefonisch bereikbaar om een afspraak te maken: 020-5523479 (fractie), of 020-427**** (thuis).

Met vriendelijke groet,

Herma Hofmeijer, GroenLinks