E-mail aan dienst binnenstad

Date: Mon, 2 Jul 2001 16:12:48 +0430 (GMT+04:30)
From: pvamstel@dds.nl
Subject: constructiebedrijf
To: jmiddeljans@binnenstad.amsterdam.nl

Onlangs was u bij ons aan de deur om te vragen of er iemand van een constructie bedrijf langs kon komen. Nu hebben wij daar met onze overleg groep rond het projekt Paard van Amstel over gesproken en er rezen een aantal vragen:
- In hoevere is de gemeente (uw dienst of andere diensten) in overleg met de nieuwe eigenaar.
- Namens wie komt dit constructie bedrijf een inspektie van de fundamenten houden; de gemeente of de nieuwe eigenaar.
- Hoeveel mensen zijn en hoeveel tijd is er mee gemoeit.
- Kunt u ons inzage geven in de lopende procedures, omtrent de onteigeningsprocedure en de gevolgen hiervoor nu er een nieuwe eigenaar is.
Gaarne verwachten we uw antwoord om tot een sluitende afspraak te kunnen komen.

Overleg groep Paard van Amstel

p.s. De overleg groep bestaat uit meer dan alleen de Krakers van het pand, ook mensen van SPekulatie Onderzoeks Kollektief en Stichting Eeuwig gaat voor Ogenblik zijn bij deze groep betrokken en besluiten rond het pand zullen alleen na overleg met de hele groep genomen worden