Brief aan Staatssecretaris Van der Ploeg

Aan: Rick van der Ploeg
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
p/a Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Europaweg
2700 LZ Zoetermeer

Van: Bezetters van "Het Paard van Aemstel"
Amstel 134/136-paardenstraat 2
Amsterdam

Amsterdam, 13 oktober 1999

Betreft: Extra geld voor behoud bedreigde monumenten.

Geachte heer Van der Ploeg,

Deze brief schrijven wij u na aanleiding van uw toezegging meer geld beschikbaar te willen stellen voor het onderhoud en behoud van bedreigde monumenten. In de reportage op het NOS journaal werd aandacht gevraagd voor de slechte staat van de Beurs van Berlage. Wij willen u er echter op wijzen dat er in Amsterdam monumenten zijn die er nog veel erger aan toe zijn als de Beurs van Berlage.

Het monumentale pand waar het ons om gaat is gelegen in de Amsterdamse binnenstad, nabij het Rembrandts plein. Dit pand is gebouwd in de vroege 17e eeuw en deed in de tijd dienst als kantoor van de VOC en later als hotel voor VOC vetreranen en artiesten. Sinds de zestiger jaren in het pand niet meer onderhouden en een aantal jaren geleden in het inwendig moedwillig door één van de eigenaren uitgesloopt. Sinds de vroege jaren tachtig is het een aantal maal gekraakt geweest echter met weinig succes. Eind juni is het pand uit protest opnieuw gekraakt, omdat de krakers vonden dat dit zwaar verwaarloosde pand eindelijk eens opgeknapt moest worden. Samen met buurtbewoners wilden we de gemeente op hun verplichtigen wijzen om het rijksmonument van instorting te behoeden. In eerste instantie reageerde de gemeente Amsterdam zoals zij wel vaker weet te doen, zonder nadenken en ontruimde het pand. Door onverwacht scherp verzet van krakers bij de ontruiming en een spoedige herkraak begon er in de Stopera een andere wind te waaien. De opinie van de politiek en de ambtenarij veranderde en inmiddels hebben de ambtenaren van Bouw en Woning Toezicht een onteigenings procedure opgestart.Wij pleiten hierbij voor de realisatie van sociale woningbouw. Aangezien er in de Amsterdamse binnenstad een groot te kort is aan woningen in de sociale sector, zou dit niet te veel gevraagd mogen zijn,ook mede gezien de recente geschiedenis van het pand.

Wij vragen hierbij dan ook om geld beschikbaar te stellen voor het opknappen van dit 350 jaar oude rijksmonument en het daarmee mogelijk maken van sociale woningbouw. Zodra het de gemeente gelukt is het pand te onteigenen is een gift uit uw potje van 100 miljoen een wenselijk financieële ondersteuning.

Om een duidelijker beeld van het probleem te scheppen hebben we een aantal bijlage gevoegd die meer inzicht in de geschiedenis en de slechte staat van het pand zullen geven.

Hopend op een positive reactie uwerzijde verblijven wij.

Hoogachtend, De Bezetters van "Het paard van Amstel"