Hoog

Hieronder vindt je een aantal teksten van en over de kraakgeschiedenis van Amstel 182. Een overzichtsverhaal tot en met de uitplaatsing van de bewoners is te vinden op squat.net/nl/amstel.html. Ondertussen is het pand opgekocht door woningbouwvereniging het Oosten. Oud-eigenaar/ spekulant Luske is elders in de stad het vernielende werk aan het voortzetten (ADM).

uit Hoofdstedelijk Kraaknieuws 1-97:

VICTORIE AAN DE AMSTEL

Bertus Lüske had een kort geding aangespannen waarin hij ontruiming eiste van het pand Amstel 182. Dat is hem niet gelukt. Het proces is gewonnen door de krakers. Niet verwonderlijk overigens. Begin juli werd het pand Amstel 182 gekraakt. Niet alleen omdat de bewoners een dak boven hun hoofd nodig hadden, maar vooral om een aantal praktijken van H.J. "Bertus" Lüske aan de kaak te stellen. Een citaat uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam spreekt voor zich: "Op dit moment springen in bouwblok 12 (omgeven door Amstel - Amstelstraat- Wagenstraat) de ogenschijnlijk tijdelijke bewoning van sommige panden, de leegstand, de verwaarlozing en slechte staat van de panden, de bedrijvigheid van startende ondernemers (voornamelijk horeca), soms vaneen louche karakter, in het oog (....) Het lijkt duidelijk dat dit bouwblok de, soms verwaarloosde, staat van de panden een relatie heeft met het bezit. In hoeverre er sprake is van witten van zwart geld is niet onderzocht". Lüske heeft bijna dit hele bouwblok in bezit. De hypotheken worden verstrekt door de Friesland Groningen Hypotheekbank. In hypotheekaktes staan zogenaamde huurbedingen. Dit betekent dat de bank toestemming moet geven aan de eigenaar om een pand te verhuren. Deze toestemming wordt vaak niet gevraagd. Op het moment dat Lüske z’n betalingsverplichtingen niet nakomt vervalt het onroerend goed aan de bank. Huurders kunnen dan door de bank ontruimd worden. Justitie en politie wilde in juli overgaan tot ontruiming op basis van een valse aangifte. Doordat er druk uitgeoefend is op de gemeente is dat niet doorgegaan. Ook de gemeente zag in dat ontruiming zeer waarschijnlijk tot leegstand zou leiden. Zij verzochten Lüske opheldering te geven over zijn plannen met het pand. Die kon hij niet geven en dus werd er niet ontruimd. De bewoners van Amstel 182 deden daarop het voorstel aan de eigenaar om een huurovereenkomst te sluiten. Hierop kwam pas maanden later tijdens de rechtszitting antwoord: "Jullie zijn de laatsten aan wie het verhuurd wordt". Inmiddels is een brochure verschenen over de handel en wandel van Lüske, het wijkcentrum en de buurtraad spraken hun bezorgdheid uit over de plannen van Lüske na ontruiming. Wagenstraat 12 werd na 3 jaar leegstand gekraakt en er is een raadsadres ingediend met het verzoek niet te ontruimen. Succes bleef niet uit. Lüske spande een proces aan met de eis Amstel 182 te ontruimen. Hij zou het pand, sinds een week voor de kraak, verhuurt hebben aan Leloux. Dit heerschap is bekend van de exploitatie van raamprostitutie. In dit licht is de verhuur van Amstel 182 als hotelbemiddeling niet vreemd. De bepalingen in het huurcontract over het tappen van bier, het plaatsen van gokkasten en de handel in drugs laten ook weinig aan duidelijkheid te wensen over. De rechter oordeelt dan ook dat het toekomstig gebruik van het pand door Lüske en Leloux op zijn minst onduidelijk is. De rechter merkt in het vonnis verder op dat Lüske ook nog maar eens bij de gemeente moet informeren wat voor vergunningen waarvoor nodig zijn. Ambtenaren hebben de bewoners van Amstel 182 al meegedeeld dat normaal gesproken geen vergunning tot woningonttrekking zal worden afgegeven. Lüske is door de mand gevallen. Met een valse aangifte, een schimmig huurcontract, dubieuze verklaringen etc. heeft hij geprobeerd z’n zin door te drijven. Hetzelfde dreigt te gebeuren bij Wagenstraat 12. De bovenverdiepingen van dit pand stonden al jaren dichtgetimmerd. Nu beweert hij een huurcontract te hebben. Opnieuw een ongeloofwaardig verhaal. Meer informatie over de connecties van Lüske met de Hakkelaar, free-fights, knokploegontruimingen etc. kunt u vinden in "De Lüske Brochure". Deze is onder andere te verkrijgen bij het Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24. Deze column is geschreven door medewerkers van het Spekulatie Onderzoeks Kollektief (SPOK) te Amsterdam. Deze artikelen zullen op onregelmatige basis terug te vinden zijn in deze nieuwsbrief. Het SPOK is gevestigd op Spuistraat 5. Spreekuur op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur. Per telefax is men bereikbaar onder nummer (020) 6 206 826.

uit HKN 2-98:

'Lüske met subsidie'

In vorige nummers heeft al het een en ander over het Amstelblok gestaan; in de buurt van het Rembrandtplein heeft woningbouwvereniging Het Oosten in mei ’97 voor ruim 26 miljoen een flink aantal panden van speculant Bertus Lüske gekocht, met steun van de gemeente. In het aangekocht bezit bevonden zich twee kraakpanden: Amstel 182 en Wagenstraat 12. Later is Amstel 198 gekraakt. De corporatie heeft naar eigen zeggen "aangekocht voor de markt". Dit betekent het verdwijnen van nu nog relatief goedkope huurwoningen. Voor de bewoners in de buurt is dit niet acceptabel, zo bleek op een buurtvergadering. Veel andere corpo-raties staan aan de zijlijn toe te kijken hoe het afloopt. Stel dat het project doorgaat zoals het Oosten wil, dan is het hek van de dam en zullen andere corporaties volgen. Het is blijkbaar een testcase. Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft inmiddels een brief naar het Oosten gestuurd, waarin staat dat de wettelijk gezien te hoge huren omlaag moeten, het zeer ernstig achter-stallig onderhoud (lekkages, geen werken-de verwarming etc.) acuut verholpen dient te worden en een inventarisatie van de goedkope huurwoningen gemaakt moet worden. Ook via publiciteit is het handelen van Het Oosten aan de kaak gesteld. Het Oosten heeft te kennen gegeven dat de krakers van Amstel 182 eventueel vervangende huisvesting krijgen. Daar is niet op ingegaan zolang er overal veel te dure woningen komen. Voorlopig ligt het overleg dus stil. Half februari vindt een gesprek plaats tussen wijkcentrum, de directeur van Het Oosten en het Amsterdams Steunpunt Wonen (een stedelijke belangenorganisatie). Als Het Oosten zich niet als een sociale verhuurder gaat gedragen, dan worden het moeilijke tijden. Werkgroep Lüske Inmiddels heeft de Werkgroep Lüske ook weer van zich laten horen. Deze groep hield en houdt de handel van de oude eigenaar van het Amstelblok in de gaten. De naam is voor de gelegenheid veranderd in "Werkgroep Lüske met of zonder subsidie", waarmee Het Oosten op de korrel wordt genomen. Voor de Rembrandtpleinbuurt is een bestemmingsplan in voorbereiding. Het Oosten krijgt van de gemeente tot half mei de tijd om met een plan voor het Amstelblok te komen. Het bestemmingsplan kan daar dan op worden aangepast. Gezien de kwalijke praktijken van Het Oosten is dit op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. De werk-groep is het met deze gang van zaken niet eens en heeft dan ook geprotesteerd op de voorlichtingsavond van de gemeente. De vrees bestaat dat Het Oosten misbruik zal maken van de gegeven vrijheid.