Parool 30 september 1983
Links Hoog Rechts

Rechter beslist: pand Amstel mag ontruimd

(Van een onzer verslaggeefsters)

AMSTERDAM - Het kraakpand Paard van Amstel, op de hoek van de Amstel en de Paardenstraat, levert brandgevaar op en mag daarom worden ontruimd. Dit heeft de president van de Amsterdamse rechtbank, mr W.Borgerhoff-Mulder, gisteren bepaald in een kort geding dat een van de tien krakers tegen burgemeester Van Thijn had aangespannen om ontruiming te voorkomen.

Het pand werd op 23 augustus gekraakt, twee dagen later ontruimd en op 31 augustw opnieuw gekraakt. Al in 1976 werd het pand, dat toen als pension werd gebruikt, afgekeurd door de brandweer. Op bevel van B en W had het in augustus 1977 moeten worden gesloten, maar pas in september vorig jaar werd het door de gemeente ontruimd.

Borgerhoff-Mulder baseerde zijn uitspraak op de verordening verblijfinrichtingen van de gemeente Amsterdam. Daarin wordt het voor iedereen verboden een pand dat op grond van die verordening is gesloten, te betreden of erin te verblijven. Hij verwierp het verweer van de krakers, dat er wat betreft het brandgevaar een andere situatie is ontstaan nu er geen vijftig mensen maar tien wonen. Volgens hem was het brandgevaar toch onaanvaardbaar.

De krakers hebben al aangekondigd het pand niet vrijwillig te zullen verlaten. "Een louche eigenaar heeft jarenlang mogen spelen met de levens van zijn huurders; krakers worden er na een paar weken uitgegooid."

Links Hoog Rechts