Nieuws van de Dag maandag 3 oktober 1983
Links Hoog Rechts

Paard van Amstel nu prestigekraak

CHAOS NA KRAKERSACTIE

Rustig
In de omgeving van het kraakpand Het Paard was het
in de loop van de morgen rustig. De door de krakers
verwachte ontruiming van het pand door de politie
bleef uit.

Van een onzer verslaggevers

AMSTERDAM, maandag
Het "Paard van Amstel", dat op last van de president van de Amsterdamse rechtbank ontruimd moet worden wegens brandgevaar, wordt een prestige-object van de Amsterdamse kraakbeweging.

Het pand op de hoek Amstel-Paardenstraat, dat 25 augustus werd ontruimd en zes dagen later herkraakt, is sinds vanochtend half zes niet meer te bereiken. De activiteiten van de krakers hebben vanmorgen voor grote chaos in de Amsterdamse binnenstad gezorgd. De politie was genoodzaakt het verkeer in de omgeving om te leiden, waardoor vooral het tramverkeer hinder ondervond.

De krakers, die meendendat het pand vanochtend opnieuw door de Mobiele Eenheid ontruimd zou worden, hebben rond het "Paard van Amstel" barricades opgeworpen en brandjes gesticht.

De president van de rechtbank baseerde zijn uitspraak op een gemeentelijke verordening. Daarin wordt gesteld dat het verboden is een pand te betreden of er in te verblijven wanneer het, volgens de verordening, brandgevaarlijk wordt geacht.

De krakers kondigden na de uitspraak van de president van de rechtbank aan het pand niet te zullen verlaten.

Er zijn ongeveer 200 krakers bij het pand, dat al in 1976 door de brandweer werd afgekeurd.

In brand gestoken
Krakers hebben vanmorgen de barricades die zij
voor het pand Het Paard hadden opgeworpen, in brand gestoken.
Links Hoog Rechts