LinksHoogRechts

***PERSBERICHT***

 

GEMEENTE LIEGT OVER OVERLEG MET BEZETTERS PAARD VAN AEMSTEL

Amsterdam 12 juli 1999

 

 

De bezetters van het Paard van Aemstel zijn verbaasd over de uitlatingen van de perswoordvoerder van de gemeente Amsterdam, inzake overleg tussen gemeente en bezetters. Er is nooit sprake geweest van enig overleg, of een benadering vanuit de gemeente. Het lijkt er op dat de gemeente wederom haar verantwoordelijkheid niet wil nemen om het pand te redden.

Wij de bezetters zijn juist verbolgen over het feit dat ondanks de vele pogingen vanuit ons om tot een oplossing te komen de gemeente hier nooit op heeft gereageerd. Wij hebben een brief aan de burgemeester verstuurd (zie bijlage onderaan) en raadsleden benaderd. De enige indirecte reactie die we hierop gekregen hebben is dat wethouder Krikke in de commissie vergadering gezegd heeft dat 'Het is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, het is niet ons eigendom'.

Het betreurt ons zeer dat de gemeente niet bereid is haar eigen wettelijke mogelijkheden te gebruiken teneinde deze schrijnende situatie te beëindigen. Alles wijst erop dat het Paard van Aemstel dinsdag 13 juli voor de vijfde keer ontruimd wordt sinds 1983. De gemeente komt met een smoesje en neemt haar verantwoordelijkheid wederom niet.

De bezetters

***Einde Persbericht***

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail:

Pvamstel@dds.nl

Ook heeft het Paard van Aemstel een homepage met het verhaal en achtergronden:

http://squat.net/paard

 

Bijlage 1

Aan loco-burgemeester J. van der Aa.
p/a Stopera Amstel 1
Amsterdam.

Amsterdam, 8 juli 1999

Betreft : Ontruiming Paard van Aemstel

Geachte Heer,

Ons is ter ore gekomen dat het pand Paard van Aemstel (Amstel 134/136 en paardenstraat 2). Op de rol staat om op dinsdag 13 juli 1999 ontruimd te worden. Wij vragen u om deze beslissing te heroverwegen. De redenen die wij hiervoor aandragen zijn de volgende:

1. Het pand wordt ontruimd voor leegstand en het probleem van de verkrotting wordt wederom opzij geschoven.

2. Ontruiming is geen oplossing van het probleem. Wij zullen blijven terugkomen, omdat het ons niet om de bewoning van het pand gaat, maar om het feit dat het nu wel eens tijd wordt dat dit pand van z'n verkrotting gered wordt.

3. De buurt er niet bij gebaat is dat het ontruimingscircus langs komt. De buurtbewoners dragen onze actie een warm hart toe en vinden dat het pand ten eerste eens opgeknapt zou moeten worden.

4. Het geld voor ontruiming beter in het opknappen van het pand gestoken kan worden, dan in een onnodige ontruiming.

5. Het argument brandonveiligheid volgens de door ons in de arm genomen architect, Hein Haan van Casa-architecten, te zwaar gewogen wordt en in samenwerking met de brandweer best opgelost kan worden. Ook worden er volgens hem criteria aangedragen die zwaarder zijn dan in het bouwbesluit vermeld wordt.

6. U zelf in de commissie vergadering Algemene Zaken van 29 juni 1999 gezegd heeft, dat de situatie in het door ons bewoonde gedeelte van het pand niet dusdanig slecht is dat er ontruimd moeten worden.

Wij zijn van mening dat het pand niet ontruimd dient te worden op deze gronden en vinden dat de gemeente zich moet gaan richten op het aanpakken van de eigenaar en op onteigening moeten aansturen.

De bezetters van het Paard van Aemstel