LinksHoogRechts

Amsterdam, 8 juli 1999

Persbericht

Dinsdag 13 juli wil de gemeente het Paard wederom ontruimen. Op deze manier tracht de gemeente onder haar verantwoordelijkheid uit te komen om structureel iets met het pand te doen. In plaats van een definitieve oplossing voor het pand te zoeken, hebben ze voor de weg van de minste weerstand gekozen.

Na de vorige ontruimingen is er helemaal niets veranderd aan het pand, en wij vrezen dat dat ook na deze ontruiming niet het geval zal zijn. Zoals wij allen weten is stilstand achteruitgang, en dat geldt zeker voor een monumentaal pand als het Paard van Aemstel. Ondanks pogingen van de krakers om de druk naar de gemeente toe op te voeren kiest laatstgenoemde weer voor geweld in plaats van dialoog.

De huidige bezetters gaat het niet om bewoning van het Paard. Het gaat ons er om een structurele oplossing te vinden voor dit 17e eeuwse monument dat zich in een dusdanig slechte toestand bevindt, dat als er niet snel restauratiewerkzaamheden plaatsvinden, het gebouw niet meer te redden zal zijn. Wij wijzen de gemeente op haar verantwoordelijkheid om een dergelijk bepalend stadsgezicht op te knappen aangezien de eigenaren dit al 20 jaar achterwege laten.

Ontruiming is niet de oplossing voor dit probleem. Het lijkt erop dat de gemeente de aandacht van het pand wil afleiden om zo onder haar verantwoordelijkheid uit te komen. Het pand knapt er niet van op als het wederom wordt ontruimd.

Wij hebben inmiddels plaatsvervangend burgemeester Jaap van der Aa verzocht van ontruiming af te zien en de tijd en energie te steken in het zoeken naar een oplossing. Ook de buurt is niet gebaat bij ontruiming en al evenmin bij leegstand en verdere verkrotting. Buurtbewoners hebben ons verteld al jaren tegen het vervallen pand aan te moeten kijken. Volgens hen bevordert dit de leefbaarheid in de buurt niet. De gemeente heeft toegezegd geld uit te trekken voor het opknappen van het Rembrandtplein, het behoud van dit pand zou een goede eerste stap in die richting zijn. Mocht de ontruiming toch doorgaan, dan beloven wij terug te komen. Er moet een oplossing komen, en die zal blijkbaar afgedwongen moeten worden.

Einde persbericht

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail:

Pvamstel@dds.nl

 

 

Beste buren,

Dinsdag 13 juli wil de gemeente het Paard wederom ontruimen. Op deze manier tracht de gemeente onder haar verantwoordelijkheid uit te komen om structureel iets met het pand te doen. In plaats van een definitieve oplossing voor het pand te zoeken, hebben ze voor de weg van de minste weerstand gekozen. Na de vorige ontruimingen is er helemaal niets veranderd aan het pand, en wij vrezen dat dat ook na deze ontruiming niet het geval zal zijn. Zoals wij allen weten is stilstand achteruitgang, en dat geldt zeker voor een monumentaal pand als het Paard van Aemstel. Ondanks pogingen van de krakers om de druk naar de gemeente toe op te voeren kiest laatstgenoemde weer voor geweld in plaats van dialoog.

Zwammen

Het werd ons al snel duidelijk dat de ambtenarij excuses zoekt om het pand zo snel mogelijk te ontruimen. Het oordeel lag al vast voordat ze een voet in het pand hadden gezet. Toen wij een afspraak hadden met een architect haalde die al snel de argumenten van de gemeente onderuit. Het door ons bewoonde deel voldoet wel degelijk aan de brandveiligheidseisen. Daarbij kwam hij tot een andere interessante conclusie; namelijk dat er huiszwam in een groot deel van het Amstelhuys zit. Volgens hem levert dit een gevaar op voor de hele buurt, en wordt dit gevaar alleen maar verergerd als het niet bewoond wordt. Als de gemeente deze situatie voort laat duren zou het een ramp betekenen voor de omliggende panden. Verkrotting dient alleen de eigenaar, die sowieso liever heeft dat het instort, omdat het dan meer poen opbrengt. Onteigening is de enige oplossing.

Overlast

De ME-ontruiming die voor aanstaande dinsdag gepland staat, zal voor veel overlast zorgen. De Amstel zal een deel van de ochtend afgezet worden en ook de Paardenstraat zal onbegaanbaar zijn. Zoals jullie zullen begrijpen is het voor ons niet mogelijk om het pand vrijwillig te verlaten. Wij zouden hiermee alleen maar de struisvogelpolitiek van de gemeente in de kaart spelen.

Wij raden buurtbewoners aan om op dinsdag 13 juli geen fietsen te stallen in de paardenstraat.

Toekomst

Mocht de ontruiming doorgaan, dan beloven wij terug te komen. Er moet een oplossing komen, en die zal blijkbaar afgedwongen moeten worden.

Met strijdbare groet,

De actievoerders