LinksHoogRechts

PERSBERICHT woensdag 30-06-99

 

Zoals uit het persbericht van zondag j.l. gebleken is, is Amstel 134/136/Paardestraat 2, beter bekend als "Het Paard van Aemstel", opnieuw gekraakt.

Het pand geniet een lange geschiedenis van ontruimingen, leegstand, kraken, speculatie, beslagen en verkrotting. Al in 1976 werd het door de brandweer als pension brandonveilig verklaard. Pas in september 1982 werd het om die reden dan ook daadwerkelijk ontruimd. In augustus van het daarop volgende jaar werd het pand voor de eerste maal gekraakt. Het werd echter al na twee dagen ontruimd. Kort daarop volgde de eerste herkraak van een gedeelte van het pand. Ook deze kraak bleek niet van lange duur. Nadat er door de gemeente besloten was het door de krakers bezette gedeelte van het pand onbewoonbaar verklaard moest worden is het door de M.E. op 3 oktober 1983 ontruimd. Ondanks dit alles begint toenmalig eigenaar, Van Oosterbrugge, een studenten kamerverhuurbedrijf waar de gemeente niets tegen onderneemt. Eind november 1986 ontruimt de eigenaar eigenhandig de studenten, nadat hen de huur was opgezegd. Ze weigerden te vertrekken, omdat ze vernomen hadden dat de plannen van Van Oosterbrugge om wederom een hotel te beginnen door monumentenzorg al in april afgewezen was.

Ondertussen is dhr. Wind de nieuwe eigenaar geworden. Van Oosterbrugge blijft echter financieel mede-eigenaar. Dit luidt een periode van juridische onduidelijkheden en beslagen in. In de daarop volgende 11 jaar staat het pand feitelijk leeg en wordt uiteindelijk inwendig grotendeels uitgesloopt. De een na de ander laat beslag leggen op het pand. Wind op Van Oosterbrugge en vice versa vanwege onderlinge ruzie, ene Babajef op Van Oosterbrugge vanwege schulden en Batavia b.v. (lees: Peters en Van Der Vloodt, de krottenkoning) op Wind.

Op 23 november 1997 kraakt een groep studenten het pand en gaan zij in onderhandeling met Wind om te kijken wat de mogelijkheden voor legalisatie voor studentenwoningen zijn. De stichting Diogenes is mede onderhandelaar in het belang van de krakers. Echter een vroegtijdig ingrijpen blokkeert verdere onderhandelingen, aangezien het pand dan inmiddels wederom op brandonveiligheid en instortingsgevaar ontruimd is. Het enige wat hierna is ondernomen is stutwerk om acuut instortingsgevaar te verhelpen.

Sinds deze gebeurtenissen is weer gebleken dat deze patstelling voortduurt en het pand almaar verder verkrot en vervalt. Noch de eigenaren noch de gemeente bleken bereid hier een eind aan te willen of kunnen maken. Met deze nieuwe actie willen de bezetters dan ook een duidelijk protest laten horen rond de gang van zaken rondom het pand.

De bezetters eisen onteigening van het pand door de gemeente en renovatie en verbouwing van het historische pand tot betaalbare woningen voor studenten, mensen met een laag inkomen en/of bejaarden. Bij dit gebrek aan constructieve actie door de gemeente en eigenaren zullen nu de bezetters werken aan het herstellen en leefbaar maken van het pand.

Duidelijk mag zijn dat deze gang van zaken niet kan voortduren. De krakers zullen dan ook onder geen beding vrijwillig vertrekken. Te vaak al is door nalatigheid onherstelbare schade toegebracht aan de stad en haar bewoners. Dit mag niet weer gebeuren.

De bewoning van het pand beperkt zich tot het gedeelte aan paardenstraat 2, daar dit nog goed bewoonbaar is. De gedeeltes aan Amstel 134/136 zijn momenteel niet direct bewoonbaar. In middels heeft bouw en woning toezicht in samenwerking met de brandweer een inspectie in het bewoonde gedeelte gedaan, om de gemeente te adviseren over verder stappen. In de vergadering van algemene zaken van de gemeente heeft loco-burgermeester Van der Aa gezegd niet direct tot ontruiming over te willen gaan, vanwege het feit dat de bezetters alleen wonen in het bewoonbare gedeelte aan paardenstraat 2.

Berichtgeving over nadere ontwikkelingen volgt.

EINDE PERSBERICHT EINDE PERSBERICHT