LinksHoogRechts

Beste buren,

Zoals jullie ondertussen wel weten is het paard van amstel (amstel 134/136 en paardenstraat 2) opnieuw gekraakt. Sinds de laatste keer dat het gekraakt is geweest, zoín anderhalf jaar geleden, hebben de eigenaren Wind en Van Oostenbrugge niets stuctureels met het pand ondernomen. Naast stutwerkzaamheden is er ook door de gemeente Amsterdam nog geen verdere actie ondernomen om het pand van zín verkrotting te redden.

In de 13 jaar nadat de laatste bewoners door Van Oostenbrugge uit het pand gezet zijn, is het pand doel geworden van een verregaand verval van de constructieve staat. Nalatigheid van onderhoud, het uitslopen van draagbalken, vloerdelen en draagmuren zonder vergunning (welke zeker bij een dergelijk rijksmonument nodig is) en regenpijpen die zomaar ergens het pand binnen lopen, zijn voorbeelden van oorzaken die geleden hebben tot het al dan niet moedwillige verval van het paard. Ook de gemeente gaat niet vrij uit. Mede door het pand te blijven ontruimen is de situatie geworden zoals hij is.

Met diverse beslagleggingen op het pand lijkt het onwaarschijnlijk dat er snel een oplossing komt. De gemeente had veel eerder moeten ingrijpen door de eigenaren aan te schrijven op hun wanprestaties en hun onderdruk te zetten iets met het pand te ontnemen. Nu het pand opnieuw gekraakt is zeggen wij de gemeente: doe iets aan deze treurige situatie. Voorbeelden van mogelijkheden die de gemeente tot de beschikking staan zijn: de eigenaar tot renovatie dwingen, het zelf uitvoeren van renovaties op kosten van de eigenaar, het vorderen van het pand of onteigening van het pand.

De situatie is dringend genoeg om gebruik te maken van deze mogelijkheden.

Van de eigenaren die met elkaar in de clinch liggen hoeven wij niet veel te verwachten. De ruzie gaat over wie zich rechtmatig eigenaar mag noemen en dus recht tot verkoop heeft. Inmiddels is er een derde partij bijgekomen, namelijk Makelaar Peters & van der Vloodt. Door de hypotheek van Wind van de Rabobank over te nemen heeft Peters & van der Vloodt zich recht tot verkoop verschaft. Dit compliceert het conflict alleen maar verder en er lijkt dus voorlopig nog geen eind in zicht te zijn.

In de directe toekomst willen wij het pand proberen te behoeden van verder verval, door puin op te ruimen en in samenwerking met een architect te kijken hoe verdere stut werkzaamheden uitgevoerd zouden kunnen worden. Ook gaan we de gemeente aanspreken op hun verantwoordelijkheid door middel van het schrijven van een raadsadres, waarbij wij het verval van het paard en de algemene verkrotting door speculatie aan de kaak willen stellen.

Op de achterzijde(alhier: ) vind u een aantal fotoís van het verkrotte gedeelte aan de Amstel zijde. Wij bewonen de nog goed bewoonbare gedeeltes aan de paardenstraat kant. Bij verdere ontwikkelingen rond het paard zullen wij u wederom op de hoogte stellen.

Met strijdbare groet,

De actievoerders