Links Hoog Rechts

Aan loco-burgermeester J. van der Aa. p/a Stopera Amstel 1 Amsterdam.

Amsterdam, 8 juli 1999

 

Betreft : Ontruiming Paard van Aemstel

Geachte Heer,

Ons is ter ore gekomen dat het pand Paard van Aemstel (Amstel 134/136 en paardenstraat 2) op de rol staat om op dinsdag 13 juli 1999 ontruimd te worden. Wij vragen u om deze beslissing te heroverwegen. De redenen die wij hiervoor aandragen zijn de volgende:

1. Het pand wordt ontruimd voor leegstand en het probleem van de verkrotting wordt wederom opzij geschoven.
2. Ontruiming is geen oplossing van het probleem. Wij zullen blijven terugkomen, omdat het ons niet om de bewoning van het pand gaat, maar om het feit dat het nu wel eens tijd wordt dat dit pand van z'n verkrotting gered wordt.
3. De buurt er niet bij gebaat is dat het ontruimingscircus langs komt. De buurtbewoners dragen onze actie een warm hart toe en vinden dat het pand ten eerste eens opgeknapt zou moeten worden.
4.Het geld voor ontruiming beter in het opknappen van het pand gestoken kan worden, dan in een onnodige ontruiming.
5. Het argument brandonveiligheid volgens de door ons in de arm genomen architect, Hein Haan van Casa-architecten, te zwaar gewogen wordt en in samenwerking met de brandweer best opgelost kan worden. Ook worden er volgens hem criteria aangedragen die zwaarder zijn dan in het bouwbesluit vermeld wordt.
6. U zelf in de commissie vergadering Algemene Zaken van 29 juni 1999 gezegd heeft, dat de situatie in het door ons bewoonde gedeelte van het pand niet dusdanig slecht is dat er ontruimd moeten worden.
Wij zijn van mening dat het pand niet ontruimd dient te worden op deze gronden en vinden dat de gemeente zich moet gaan richten op het aanpakken van de eigenaar en op onteigening moeten aansturen.

De bezetters van het Paard van Aemstel