Gemeente contra Paard van Aemstel

Links Hoog Rechts

Vragen aan de wethouder over laks optreden van gemeente tegen leegstand nav. herkraak Amstel 182, 13-02-2002

Bespreking vragen in de gemeente raad van Amsterdam Anders over aankoop Paard door Imca B.V., 23-05- 2001

E-mail aan dienst binnenstad, Verzonden op Mon, 2 Jul 2001

E-mail start onteigeningprocedure, Verzonden op Wed, 24 Nov 1999

E-mail van Groenlinks, Verzonden op Thu, 18 Nov 1999

Brief aan Staatssecretaris Van der Ploeg, Verzonden op 13 oktober 1999

Persbericht niet-commerciele kamerverhuurburo's d.d. 25-8-1999
De niet-commerciele kamerverhuurburo's in Amsterdam doen een aktie voor het Paard van Amstel om de aandacht te vestigen op het gebrek aan woonruimte voor jongeren.

Brief Amsterdams Steunpunt Wonen d.d. 8-1999
Het ASW hoopt op betaalbare huisvesting in het Paard van Amstel

Brief Wijkcentrum d'Oude Stadt en Wijkraad Amstelveldbuurt aan Dienst Binnenstad Amsterdam d.d. 30-7-1999
Wijkorganisaties zijn verheugd over aankoop en hopen op betaalbare huisvesting in het Paard.

A-besluit van B&W d.d. 28-7-1999
Burgemeester en Wethouders willen het Paard van Amstel aankopen.

Brief van krakers aan monumentenzorg d.d. 19-7-1999
"Wij zouden u willen uitnodigen om op korte termijn een keer in het pand te komen kijken."

Brief van de Paard-groep aan loco-burgemeester van der Aa
De krakers houden vast aan hun argumenten na de herkraak dd 16-7-99. Brief dd. 16-7-99

Brief van de Paard-groep aan loco-burgemeester van der Aa
Argumenten tegen dreigende ontruiming op dinsdag 13-7. Brief dd. 8-7-99

Brief van gemeente Amsterdam d.d. 05 juli 1999 aan krakers en eigenaar
"Ingevolge artikel 32, eerste lid van de Woningwet is het verboden een onbewoonbaarverklaarde woning na de dag, waarop het kenteken is aangebracht, als woning in gebruik te hebben, te nemen of te geven."