Brief van krakers aan monumentenzorg
Links Hoog Rechts

Aan: Monumentenzorg
Keizersgracht 123
1015 CJ Amsterdam

Amsterdam, 19 juli 1999

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u wellicht reeds uit de media heeft vernomen, is het pand Amstel 134-136/Paardenstraat 2 (beter bekend als het Paard van Aemstel) na de ontruiming van dinsdag 13 juli afgelopen vrijdag wederom herkraakt. Het pand is ontruimd ondanks de belofte van plaatsvervangend burgemeester Jaap van der Aa dat het voorlopig bewoond zou mogen blijven. Wij hebben al aangegeven in onze contacten met pers en gemeente dat het ons niet om de bewoning van het pand gaat, maar alleen om het pand te redden van de ondergang. Het pand verkeert in een zorgwekkende toestand. Het grootste deel van de binnenkant is uitgesloopt en wat er nog zit is grotendeels verrot. De laatste ontruiming was op grond van brandonveiligheid. Naar ons idee was dit echter alleen maar een excuus om ons eruit te krijgen. Wij hebben de gemeente tamelijk luidruchtig gewezen op hun verantwoordelijkheden, en wij vermoeden dat zij dit erg vervelend vonden. Inmiddels zijn wij aan het werk om te proberen het pand brandveiliger te maken.

Naar ons idee is dit pand, in ieder geval in potentie een van de mooiste panden van Amsterdam. Wij vinden het dan ook een schande dat de gemeente niet bereid is om iets aan het pand te doen. Op verschillende manieren proberen wij druk uit te oefenen op de gemeente om zich serieus te gaan inzetten voor behoud van dit gebouw. Tot nu toe heeft de gemeente hier alleen maar op gereageerd door de vorige groep te ontruimen. Wij hebben hen al aangekondigd net zolang terug te blijven komen tot er iets gebeurd met het pand.

Wij zouden u dan ook willen uitnodigen om op korte termijn een keer in het pand te komen kijken. In verband met het grillige gedrag van de gemeente en politie weten wij niet precies hoelang we er nog zitten. U kunt altijd bellen voor een afspraak met 06-22324738. Voor meer informatie kunt u ook altijd op onze homepage kijken. Het adres is: http://squat.net/paard

Wij zijn ook via e-mail te bereiken: pvamstel@dds.nl

Wij hopen spoedig van u te horen.

Links Hoog Rechts