Links Hoog Rechts

Aan loco-burgermeester J. van der Aa.
p/a Stopera
Amstel 1
Amsterdam.

Amsterdam, 16 juli 1999

 

Betreft : herkraak Paard van Aemstel

Geachte Heer,

Ondanks eerdere toezeggingen van uw kant is het Paard van Aemstel toch ontruimd in de ontruimingsgolf van afgelopen dinsdag. Zoals wij van tevoren al toegezegd hadden hebben we het pand vandaag, vrijdag 16 juli, herkraakt. We hopen dat u niet nog een keer de fout zult begaan het pand nog een keer te ontruimen. De argumenten om dit niet te doen blijven onverminderd van kracht:

1. Het pand is ontruimd voor leegstand en het probleem van de verkrotting wordt wederom opzij geschoven.

2. Ontruiming is geen oplossing van het probleem. Wij zullen blijven terugkomen, omdat het ons niet om de bewoning van het pand gaat, maar om het feit dat het nu wel eens tijd wordt dat dit pand van verkrotting gered wordt.

3. De buurt er niet bij gebaat is dat het ontruimingscircus weer langs komt. De buurtbewoners dragen onze actie een warm hart toe en vinden dat het pand om te beginnen eens opgeknapt zou moeten worden.

4. Het geld voor ontruiming kan beter in het opknappen van het pand worden gestoken, dan in nog een onnodige ontruiming.

5. Het argument brandonveiligheid wordt volgens de door ons in de arm genomen architect, Hein Haan van Casa-architecten, te zwaar gewogen. Er zijn volgens de architect criteria aangedragen die zwaarder wegen dan in het bouwbesluit vermeld wordt.

6. U heeft zelf in de commissie vergadering Algemene Zaken van 29 juni 1999 gezegd dat de situatie in het door ons bewoonde gedeelte van het pand niet dusdanig slecht is dat er ontruimd moeten worden.

Wij zijn van mening dat het pand niet nog een keer ontruimd dient te worden en vinden dat de gemeente zich nu toch maar eens moet gaan richten op het aanpakken van de eigenaar en op onteigening moeten aansturen.

De bezetters van het Paard van Aemstel

Wij wijken niet!