Links Hoog Rechts

BOP/xxx/GF

Amstel 134/ 136 Paardenstraat 2

Dienst Binnenstad Amsterdam
Sector Bouwen, Wonen en Economie
Hoofd Bouwtoezicht en Beheer Onr. Goed
t.a.v. dhr. J.H.Feuth, Stadhuis

 

Geachte heer Feuth,

We juichen het voornemen van de gemeente Amsterdam toe het pand aan de Amstel 134/136 hoek Paardenstraat, beter bekend onder de naam Het Paard van Aemstel, aan te kopen. Ook zijn we blij met het in gang zetten van een onteigeningsprocedure voor het geval de onderhandelingen met de betreffende eigenaren/ schuldeisers op niets uitlopen.

We hopen dat u er alles aan zult doen deze voornemens om te zetten in concrete daden.

Het Amsterdams Steunpunt Wonen pleit ervoor in het pand huurwoningen in de sociale sector te realiseren. Overweging hiervoor is niet alleen de vraag naar betaalbare huisvesting voor de lagere inkomensgroepen in het algemeen, maar vooral de spreiding van betaalbare woningen over de stad. Een goede menging van goedkope en duurdere woningen over de stad vergroot de keuzevrijheid van zowel mensen met een laag als met een hoger inkomen.

Goedkope woningen in de Binnenstad zijn geconcentreerd in een aantal buurten, maar zeker niet in de omgeving van het Rembrandsplein. Zoals u weet gaat het grootste deel van de nog aanwezige sociale voorraad in deze buurt van zowel de ACOB als Het Oosten helaas over naar de dure koop- en huursector. Wanneer niet de kans wordt aangegrepen in ‘Het Paard van Aemstel’ woningen in de sociale sector te realiseren komt deze gewenste menging in de buurt rond het Rembrandsplein in gevaar.

We hopen dat u een renovatieplan zal opstellen dat draagvlak heeft onder de buurtbewoners. We willen u vriendelijk verzoeken bewoners en buurtorganisaties actief daarbij te betrekken. Bij zo’n proces is het van belang hen in staat te stellen de nodige expertise in te winnen.

Met vriendelijke groeten,

Gerrit Faber

Medewerker ASW, afd. B.O.P.