LinksHoogRechts

English version

The recently evicted squat Paard van Aemstel (Amstel 134/136) will be resquatted soon. This is the only way to safe this building and prevent further destruction by destructive owners and neglect of the city-council. We fear that the city will choose again for violence in stead of an permanent solution and that they will try to evict again. We will defend the building. In case of resquat and/or eviction we urge you to stay at distance of the riot-police or the squatters. This is for your own safety! Where ever the riot-police turns up riots are imminent.

We are sorry for any inconvenience but there is no other way.

Attentie Buurtbewoners

Binnenkort zal zoals beloofd het Paard van Aemstel worden herkraakt!

Zoals u inmiddels weet is het pand reeds vier keer eerder gekraakt en ontruimd. Op de enige eis van de krakers aan de gemeente, namelijk het redden van het pand door onteigening en restauratie werd niet gereageerd. De belofte van loco-burgermeester van der Aa om het pand voorlopig niet te ontruimen bleek niets waard. Onze argumenten en pogingen tot een dialoog werden beantwoord met geweld. Met de ontruiming van het Paard van Aemstel heeft de staat aangetoond dat twee pelotons ME, waterwerper hoogwerker en traangas sterker zijn dan vier krakers. Maar er zijn meer krakers dan de vier die nu vast zitten.

Binnenkort zal het Paard van Aemstel (Amstel 134/136, Paardenstraat 2) wederom worden herkraakt om zo de gemeente te dwingen met een beter antwoord te komen. De kans is echter zeer groot dat de gemeente weer voor geweld kiest in plaats van een reddingsplan van het pand. In dat geval zal de ME op gepaste wijze worden ontvangen.

Mocht er tijdens of na de herkraak ME in de Paardenstraat, het stuk Amstel tussen de Blauwbrug en het Muntplein of de Amstelstraat verschijnen, mag u zich voor uw eigen veiligheid onder geen beding tussen de ME of in de directe nabijheid van de ME of tussen de ME en de krakers begeven. Ook verzoeken we omwonenden dringend om geen assistentie aan de politie te verlenen, u mag dit altijd weigeren!

We hopen uiteraard dat het niet tot een confrontatie met de politie zal komen, maar moeten hier helaas wel rekening mee houden. Het spijt ons dat u hiervan hinder zult ondervinden, maar er is geen andere mogelijkheid.

De hoofdstedelijke kraakgroepen