LinksHoogRechts

Paard van Aemstel wederom herkraakt!

16-7-99

 

Beste buren,

Zoals wij al hadden aangekondigd en jullie waarschijnlijk al wel hebben gezien is het Paard van Aemstel wederom gekraakt. Wij willen de gemeente hiermee laten zien dat ontruimen geen optie is. Het gaat ons om het pand en laten er ons dus niet zonder meer uitjagen. Na de laatste kraak hadden wij gehoopt dat we op een constructieve manier met het gemeentebestuur om de tafel te kunnen gaan zitten om op die manier te gaan zoeken naar een oplossing voor het inmiddels ernstig vervallen pand.

Ondanks hun beloften en mooie praatjes werd het pand afgelopen dinsdag toch ontruimd. Volgens hen is het pand te brandonveilig om in de wonen. Een andere, door ons ingeschakelde architect dacht hier anders over; volgens hem werden de brandveiligheidseisen te streng gehanteerd. Als de regels altijd zo strak gehanteerd zouden worden, zou een groot deel van Amsterdam brandonveilig zijn. Dit was dan ook voornamelijk een stok om de krakers mee eruit te slaan. Door ons eruit te zetten willen zij hun verantwoordelijkheid van zich afschuiven, maar zo makkelijk laten wij ons niet aan de kant schuiven. Alles wijst er op dat de gemeente niet bereid is iets structureels te ondernemen om dit pand te behoeden voor verder verval. Als zelfs hun woord dat ze niet zouden ontruimen niets waard blijkt, dan moet behoud van het pand maar op andere manieren worden afgedwongen.

Wij eisen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt. Zolang wij niet het idee hebben dat de gemeente dit doet zijn we dan ook niet van plan te vertrekken. De gemeente heeft juridisch meerdere mogelijkheden om iets met het pand te doen, maar tot nu toe hebben ze niet laten blijken dat ze bereid zijn een van deze middelen toe te passen. Wij willen proberen zoveel druk op hen uit te oefenen dat ze niet veel anders meer kunnen en zich eindelijk gaan inzetten voor het behoud van dit markante pand aan de Amstel.

WIJ BLIJVEN!!!

 

De actievoerders