Links Hoog Rechts
Brief aan enkele gemeenteraadsleden

Aan:

 

Van: De Bezetters van het Paard van Aemstel
Amstel 134-136/ paardenstraat 2
1017 AD Amsterdam

Amsterdam, 1 september 1999

Betreft: Aankoop Paard van Amstel door gemeente

Geachte Heer/Mevrouw,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. Op 24 juli 1999 heeft de gemeente bekent gemaakt dat zij aktief tot het aankopen van het pand Amstel 134-136/Paardenstraat 2 wil overgaan. Dit na sterk aandringen vanuit meerdere hoeken. Meerdere malen is het pand gekraakt geweest, waarbij telkens weer werd geschreeuwd om de structurele aanpak van het vervallen pand. Na de laatste ontruiming van 13 juli 1999 hebben de betrokken gemeentelijke diensten toch hun conclusie moeten trekken en zijn zij overstag gegaan.

Nu de gemeente het pand wil gaan aankopen, eventueel doormiddel van onteigening, is voor de bezetters de kous nog niet af. Wij vinden het grote noodzaak dat er bij de realisatie van woningen in het pand sterk rekening word gehouden met het grote tekort aan sociale woningbouw in de binnenstad en in de Amstelveld buurt specifiek. Wij pleiten er derhalve ook voor dat het pand mede gezien de geschiedenis ervan wordt verbouwd tot sociale woningen.

Over de economische haalbaarheid hiervan zullen de gemeentelijke diensten u op termijn een prijs plaatje voorhouden. Onze verwachting is dat zij zullen pleiten voor luxe koopwoningen of duurdere vrije-sector huurwoningen. Wij hopen U daarom in de toekomst ook van uit onze visie een haalbaarheidsonderzoek te kunnen aanbieden waarin wij willen aantonen dat gehele of gedeeltelijke realisatie van sociale woningbouw mogelijk is.

Wij zien ons verder ondersteund door het Amsterdams Steunpunt Wonen en Wijkcentrum D'oude stadt. Bij deze sturen wij ook mee een copy van de brieven van het ASW en het wijkcentrum aan de gemeente. Verder sturen wij u een overzicht van de geschiedenis van het pand geschreven door het Speculatie Onderzoeks Kollektief en een uittreksel van gegevens over de amsterdamse woning voorraad volgens de Stedelijke Woning Dienst (SWD) en het amsterdams bureau voor Onderzoek en Statestiek(O+S).

Hopelijk kunnen wij ons door U en Uw partij in de toekomst gesteund zien in het bereiken van ons doel.

Gegroet,

Bezetters van het Paard van Aemstel

Meer informatie op onze Homepage: Http://squat.net/paard (Daar ben je nu dus al!)

Links Hoog Rechts