Hoofdstedelijk kraaknieuws nr.31, 19 februari 1998
Links Hoog Rechts

'HET PAARD VAN AMSTEL' VOORLOPIG UIT DE BRAND

De vooruitzichten voor het vorig jaar november gekraakte pand Amstel 134-136 (‘het Paard van Amstel’) zijn wat beter geworden. De Officier van Justitie heeft besloten niet over te gaan tot ontruiming op grond van artikel 138 WvSr (huisvredebreuk). Van economisch eigenaar Van Oostenbrugge hebben de bewoners niks meer vernomen sinds hij ongeveer twee maanden geleden een aanklacht heeft ingediend.

Helaas is daar nog ‘krakerhater’ Dhr. Middeljans, inspecteur Bouw- en Woningtoezicht. Onder het mom van bezorgdheid tracht hij de bewoners te laten ontruimen op brandgevaar. Met eigen ogen heeft hij echter kunnen aanschouwen dat er ten aanzien van brandveiligheid de uiterste voorzichtigheid betracht wordt. Ook zijn er al ettelijke maatregelen getroffen voor bijvoorbeeld het onderstutten van kritische punten in het pand.

Tijdens het bezoek van Middeljans en de brandweer probeerde deze krakerhater nog een flauw grapje uit; in het bijzijn van de brandweercommandant stak hij een sigaret op in een als voorzorgsmaatregel door de bewoners tot rookvrije gebombardeerde ruimte, waarvoor hij natuurlijk direct op zijn vingers werd getikt. Na het bezoek van de brandweer ging Middeljans alsnog zitten fokken door hoogstpersoonlijk een brief te komen afleveren met het dreigement dat het pand alsnog ontruimd zou worden op brandgevaar. In een brief gericht aan Van Oostenbrugge waren de redenen hiervoor vermeld. Dit was echter een brief uit 1995 met de argumentatie waarop de vorige keer tot ontruiming is overgegaan. Het betrof dus een loos dreigement (woensdagochtend 18 februari deed Middeljans een halfslachtige ontruimingspoging. Door enkele vormfouten in de aanzegging tot ontruiming, deed de hem begeleidende politie niet eens moeite om binnen te komen - HKN).

Ondertussen komt juridisch eigenaar Wind steeds dubieuzer uit de hoek. In gesprekken met de bewoners brengt Wind steeds naar voren dat hij het beste met het pand voor heeft. Dit is in tegenspraak met het op de veiling gooien van het pand, waar het in de handen overgaat van de hoogste bieder, meestal speculanten. Wind is volgens zijn zeggen nu al 1 jaar bezig om het pand in betere handen te brengen; iemand die raad weet met een problematisch pand als het Amstelhuys (‘het Paard van Amstel’). Maar het is duidelijk gebleken dat hij in 1 jaar tijd nog niet eens in staat is geweest om een overzicht te krijgen van de bouwvallige staat waarin het pand verkeert. Op de vraag van de bewoners van Het Paard aan Wind om op zijn kosten een aantal containers te laten komen, zodat de ongelooflijke hoeveelheid puin die op iedere verdieping ligt weggeruimd kan worden, reageerde hij met een absurd voorstel: Wind wilde de spullen van Van Oostenbrugge in ruil voor een aantal containers (?). Ook is tijdens een van de gesprekken met Wind door hem gevraagd of hij het pand kon bezichtigen omdat hij de situatie rondom het pand niet meer kon bevatten, wat natuurlijk niet getuigt van een praktisch overzicht.
Het belangrijkste voor de bewoners op dit moment is een eventuele legalisatie. ‘Het Paard’ is momenteel in gesprek met de stichting Diogenes. Een stichting met al dertig jaar ervaring in het opkopen en restaureren van monumenten. De onderhandelingen en besprekingen met Diogenes vinden plaats in samenwerking met de Vakgroep uit Utrecht. Misschien moeten gedeeltes van het pand vanwege financiële middelen worden afgestaan aan commerciële of andere doeleinden voor yuppen. Het af te stane gedeelte willen de bewoners natuurlijk zo minimaal mogelijk houden.

Links Hoog Rechts