Amsterdams Stadsblad 4 maart 1998
Links Hoog Rechts

"Het Paard moet echt ontruimd, ook al zou de koningin er wonen"

CENTRUM - Bouw en Woningtoezicht zegt dat het gebouw onveilig is en wil het ontruimen. De krakers van Het Paard, een zeventiende eeuws perceel op de hoek van Amstel en Paardenstraat, houden de gemeente verantwoordelijk voor de verkrotting.

Het gemeentebestuur kijkt vanuit het stadhuis recht op het monumentale pand aan de Amstel, maar onderneemt tot verbittering van de krakers niets tegen het verval. "Als er op een dergelijke manier met zo'n markant gebouw omgesprongen wordt, en het staat leeg, vinden wij dat we er wat aan moeten doen," zegt woordvoerder Jan namens de krakers.

Begin jaren tachtig werd het gebouw onbewoonbaar verklaard en sindsdien is het alleen maar verder achteruitgegaan. De gevel staat nog overeind, maar daar houdt het wel zo'n beetje mee op. Het perceel werd meermalen gekraakt en ontruimd, het laatst in 1995. De huidige krakers zitten er sinds november vorig jaar.

Achter de voordeur gaapt een gat. Muren en plafonds zijn grotendeels gesloopt en vanaf de begane grond kijk je bijna door het dak naar buiten. De krakers wisten dat ze een bouwval konden verwachten, maar dit viel zelfs hun tegen.

Zij onderhandelen met een mogelijke koper die het pand zou kunnen opknappen. Intussen hebben ze diverse stutten aangebracht, nieuwe ruimtes getimmerd, trappenhuizen hersteld en brandmelders geplaatst. "Want ook als kraker wil je niet verbranden," zegt Jan met een geforceerd lachje.

Zijn ze eigenlijk verbaasd dat Bouw en Woningtoezicht hen er uit wil hebben? "Ja, want men kent de staat van het gebouw en weet dat wij bezig zijn er wat aan te doen." De hoop is gevestigd op de rechter die zich nog over de situatie zal uitspreken. "Kunnen we onze energie steken in het maken van een mooi monument of moeten we het dichtschroeven tegen de ME," vragen de krakers zich af.

Joop van Leeuwen, hoofd buitendienst van bouwtoezicht in de binnenstad, ontkent dat zijn mensen, zoals beweert wordt, het speciaal op krakers gemunt hebben. "Wij laten panden ontruimen omdat ze gevaarlijk zijn. Als daar krakers in zitten is dat jammer voor ze, maar wij ontruimen ook al zit de koningin er in."

Van Leeuwen ontkent dat zijn dienst iets tegen het verval had kunnen uitrichten. "Wij zijn toch geen eigenaar? Er moet minstens anderhalf miljoen gulden geinvesteerd worden. Er is een restauratieplan nodig en de gemeente kan een eigenaar daar niet toe dwingen."

Een dag later. De rechter heeft uitspraak gedaan en de krakers hun laatste hoop ontnomen. Jan klinkt door de telefoon somber en timide: "We moeten er uit. Wat we gaan doen, zien we nog wel. Ik geloof er niet meer in. Of ik het als onrecht voel? Ja."

Links Hoog Rechts