Links Hoog Rechts
Volkskrant, 24 juli 1999

Amsterdam bereid tot aankoop en opknappen omstreden kraakpand

Van onze verslaggever

Amsterdam - Het heeft bijna achttien jaar geduurd, maar de Amsterdamse krakersvan het zeventiende-eeuwse pand het Paard van Aemstel lijken nu toch hun zin te krijgen. Het gemeentebestuur heeft besloten de bouwval te kopen om het op te knappen en zo voor de stad te behouden.

De krakers die sinds 1982 het monument op de hoek van de Amstel en de Paardenstraat in wisselende samenstelling bezet houden, hebben steeds beweerd dat het ook hun niet is te doen om de woonruimte, maar om behoud van het pand.

In de loop der jaren is het Paard van Aemstel, ooit hoofdkantoor van de Verenigde Oostindische Compagnie, zesmaal door de politie ontruimd en vervolgens herkraakt. De laatste keer gebeurde dat twee weken geleden. Het van een van de heftigste ontruimingen. De politie kreeg verfbommen en stenen om de oren, het waterkanon werd beschadigd en een in brand gestoken straatbarricade veroorzaakte schade aan geparkeerde auto's. De krakers waren boos omdat hun zou zijn toegezegd dat er geen ontruiming zou plaatsvinden.

Het gemeentebestuur vond ontruiming noodzakelijk voor de veiligheid van de krakers. Het pand is onbewoonbaar, zwaar bouwvallig en brandgevaarlijk. Brandgevaar was in 1983 al een argument om bij de rechter ontruiming af te dwingen. Een in het pand gevestigd pension was eerder om die reden gesloten.

De meeste ontruimingen waren ook bedoeld om de weg vrij te maken voor aannemers, mara de eigenaren bleken telkens weer geen opdracht voor restauratie te hebben gegeven. Janneke, een van de drie krakers die nu het pand bezetten, noemt het schandalig dat de gemeente de eigenaren niet heeft kunnen dwingen het pand op te knappen. Maar zij geeft ook toe dat dit enigszins problematisch was. Het is volkomen onduidelijk op wiens naam het Paard van Aemstel staat.

De eigendom wordt betwist. Janneke geeft een ingewikkeld verhaal over ruziemakende eigenaren, beslagleggingen en doorverkopen. Daarnaast zouden ook nog eens schuldeisers van vermeende eigenaren beslag hebben laten leggen. Janneke zegt dat er bij de rechter verschillende procedures lopen over de vraag van wie het pand is.

De krakers zijn blij dat de gemeente eindelijk het initiatief in eigen hand neemt. Als het 'Paard' niet op normale wijze kan worden aangekocht, wil de gemeente het onteigenen.

De aankondiging betekent niet dat het pand vrijwillig zal worden ontruimd, zegt Janneke. 'We willen harde toezeggingen dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Deze stap van de gemeente is oké, maar er moet meer gebeuren.'

Links Hoog Rechts